Zde uvádím přehled některých obhájených závěrečných prací.

2017

Slívová Martina - BP - Frekvenčně-časová analýza zvukových signálů

Hyka Daniel - BP - Automatizované generování modelů v systému Scilab/Scicos dle výsledků výpočtů v prostředí Scilab

Hrubý Tadeáš - BP - Využití prostředků OpenModelica pro simulace zpracování signálů

Nudera Josef_- BP - Využití prostředků SMath Studio pro simulace zpracování signálů

2016

Páleníková Kristýna - BP - Využití prostředků Scilab pro simulace zpracování signálů

Pazdera Miroslav_- BP - Automatizované generování modelů v systému Simulink dle výsledků výpočtů v prostředí MATLAB

Budinský Martin_- BP - Metody automatické identifikace řečníka z řečového signálu

Fabián Ondřej_- BP - Možnosti pokročilé práce s MS Excelovskými soubory *.xls a *.xlsx z prostředí MATLAB

Procházka Josef - BP - Využití prostředků Scicos pro simulace zpracování signálů

2015

Prokop Daniel - BP - Ovládání digitální kamery pomocí LANC a Sony proprietálního AV/R rozhraní

2014

Oramus Tomáš - BP - Popis vlastností zvukového signálu a metod jeho zpracování

Podstawka Pavel - DP - Vytvoření informačního systému pro inventarizaci na platformě JAVA

2013

Juchelka Pavel - DP - Generátor a dekodér DTMF realizovaný v MATLAB-Simulinku, implementovaný na hardwareové platformě Microchip-PIC

Volný Filip - BP - Ovládání kamery BASLER A631f grafickým uživatelským rozhraním v softwareovém prostředí MATLAB

Pavlorek Tomáš - BP - Použití balíčku TikZ pro sazbu LaTeXových knih s obrázky

Rubeš Petr - DP - Využití akcelerometru v mobilním telefonu k řízení vzdáleného zařízení

Továrek Jaromír - DP - Využití opensource prostředků OCTAVE pro simulace zpracování signálů

2012

Pech Vratislav - DP - Metodika návrhu číslicových filtrů IIR a FIR